Re-integratie 2e Spoor


Samen met je werkgever ben je verantwoordelijk voor de zorg van jouw re-integratie, zowel re-integratie 1e spoor en re-integratie 2e spoor. Bij re-integratie 1e spoor onderzoekt de werkgever of er voor jou passend werk binnen de organisatie is. Dit kan je huidige functie zijn, of een andere beschikbare passende functie.

Als in het 1e spoor duidelijk wordt dat je niet meer binnen de organisatie aan de slag kan, dient het 2e spoor opgestart te worden. In het 2e spoortraject begeleiden en bemiddelen we jou naar een passende externe baan. Het re-integratietraject 2e spoor start doorgaans na het eerste ziektejaar en duurt conform de afspraken beschreven in jouw plan van aanpak.

Het is onze inzet om je professioneel te begeleiden en te ontzorgen. Zodat niet de regels jouw richting bepalen, maar je zelfkennis, motivatie en vertrouwen in de toekomst. We inspireren jou het maximale uit jezelf te halen. We denken in mogelijkheden, rekening houdend met de beperkingen die je hebt en de richtlijnen vanuit de Wet verbetering poortwachter.


Inhoud

Het re-integratietraject bestaat In hoofdlijnen uit de volgende fases:

  • De intake, het plan van aanpak en het 3- gesprek met je werkgever

  • Verandering en eigenaarschap

  • Inzicht in jezelf: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’. Je wordt je bewust van je kwaliteiten en mogelijkheden. Het resultaat is een persoonlijk zoekprofiel met ontwikkelsuggesties.

  • De arbeidsmarktoriëntatie, we krijgen zicht op een realistisch zoekprofiel rekening houdend met je belastbaarheid.

  • Het vinden van een nieuwe baan of werkervaringsplaats. Hiervoor ondersteunen we jou bij:

  • De presentatie van jezelf a.d.h.v. je zoekprofiel;

  • Het opstellen van een cv en een passende sollicitatiebrief;

  • Het vinden van werkervaringsplaatsen en/of passende functies;

  • Het voeren van netwerk- en sollicitatiegesprekken

  • Nazorg

Onze re-integratieadviseurs hebben ruime ervaring in het begeleiden en bemiddelen van zieke medewerkers en het voeren van een juiste administratie. Tussentijdse rapportages en evaluaties zorgen ervoor dat we de gezamenlijke inspanningen tijdig kunnen bijstellen. Tijdens het traject maken we gebruik van online en offline vragenlijsten, testen en mogelijk trainingen om het beschreven doel in het plan van aanpak te realiseren.


Om ervoor te zorgen dat de re-integratie zo succesvol mogelijk verloopt stemmen we de inhoud van het traject vooraf in een 3-gesprek af met de werkgever en werknemer. Zowel de opdrachtgever, de medewerker als de re-integratieadviseur zijn alert op ieders verantwoordelijkheden, transparant over de wederzijdse verwachtingen en werken vanuit vertrouwen en positieve energie naar het behalen van een goed resultaat.


Het re-integratietraject is succesvol als:

Jij een baan aanvaardt voor een termijn van tenminste 6 maanden.

De werkhervatting in verhouding staat tot jouw belastbaarheid.

Het traject volgens het plan van aanpak is doorlopen (en de eventuele bijstellingen in de voortgangsrapportage).

60e46989da666eede4044b6a01a4c91b.gif

Wil je meer informatie? Neem contact met ons op: info@nuance-hr.nl


 

C-gif.gif