Nuance-hr_Beeld_E.jpg

Onze werkwijze

Elke werknemer heeft een eigen verhaal, dat vraagt om maatwerk en een persoonlijke aanpak!

Om ervoor te zorgen dat jouw traject zo succesvol mogelijk verloopt stemmen we de inhoud én de vorm vooraf met jou af. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. Wij nodigen jou uit het plan van aanpak samen te bespreken met je werkgever en mogelijk ook in de privésfeer. Ervaring leert dat aandacht voor je vraag, in een 3-gesprek vooraf, ervoor zorgt dat het doel helder is, je traject geborgd wordt en iedereen weet wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn in dit proces.

8996f6c5d0fd91668f8df81186936cd7.jpg

In de zandloper zien wij een passende symboliek; de afwisseling van reflectie, initiatief en focus

Ligt de zandloper op zijn kant dan is het tijd voor een goed gesprek waarin we vrij van gedachten wisselen om tot bewustwording, bezinning en nieuwe inzichten te komen. De staande zandloper betekent samen aan de slag gaan.

Dit kan zijn het aanleren van vaardigheden, het opstellen van je cv, een sollicitatiebrief of het oefenen van je pitch. Onze focus is positief, toekomstgericht en gebaseerd op wederzijds vertrouwen en gelijkheid.

Tijdens het traject maken we gebruik van online en offline vragenlijsten, testen en trainingen om jouw doel te realiseren. Om onze kwaliteit blijvend te garanderen zijn wij CMI gecertificeerd en voeren we intervisie met loopbaanprofessionals.


Wij bieden meerdere ontwikkeltrajecten aan. Klik hieronder voor meer informatie:


Wat kunnen we voor jou betekenen?
info@nuance-hr.nl